Avís legal

El domini www.clubdelecturaenvalencia.org està registrat a favor de Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, amb domicili a Parc Empresarial El Pla, Av. Areners s/n, 46600 Alzira, Espanya i CIF/NIF número G97175509. Correu electrònic de contacte: lectura@fundaciobromera.org.

1. Propietat intel·lectual del web
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (des d'ara FBFL) i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets que es deriven de la seua d'explotació. Així, queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense autorització expressa de FBFL.

De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

2. Contingut del web
FBFL no es responsabilitza del mal ús que es realitze dels continguts de la seua pàgina web i, per tant, és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.

3. Intercanvi o difusió d'informació
FBFL declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seua pàgina web. Especialment, no es fa responsable de l'ús que els menors puguen fer d'ella en cas que els continguts a què tinguen accés puguen ferir la seua sensibilitat.

4. Actualització i modificació de la pàgina web
FBFL es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seua pàgina web, així com la seua configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap tipus de responsabilitat per haver-ho fet.

5. Indicacions sobre aspectes tècnics
FBFL no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics que es produïsquen durant la connexió a Internet, o que puguen ser originats per terceres persones que efectuen intromissions il·legítimes que resten fora del seu control.

Des de FBFL no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguen causar danys en els sistemes informàtics, els documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguen arribar a produir per aquests motius. De la mateixa manera, no es responsabilitza dels possibles danys i perjudicis que puga patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que hi facilita quan procedeix de terceres fonts. En qualsevol cas, FBFL garanteix que posarà tot el seu esforç i mitjans proporcionals que estiguen al seu abast per a evitar qualsevol error, fallada o risc que poguera produir-se.

6. Política de cookies
El web de FBFL utilitza únicament galletes tècniques pròpies necessàries per a garantir el correcte funcionament del web i galletes analítiques. Vosté pot rebutjar o desactivar l'ús de les cookies a través de les opcions del seu navegador. Si continua navegant, es considera que n’accepta l’ús.

Pel que fa aquesta Política de cookies, «continuar navegant» vol dir fer clic en qualsevol botó, casella de verificació o enllaç del lloc web; descarregar-ne qualsevol contingut o fer scroll.

Per a conéixer la informació completa de cookies i de la la seua configuració, podeu accedir a aquest enllaç relatiu a l'avís específic d'Ús de cookies.

7. Política de privacitat i protecció de dades

Finalitat
En FBFL es tracten les dades que faciliten les persones interessades per tal de gestionar l'enviament de la informació que és sol·licitada i poder oferir els serveis que li són encomanats.

En FBFL no s’elaboren perfils comercials d'acord amb la informació sol·licitada sense el consentiment de l’emissor, per la qual cosa informem que no es prenen decisions automatitzades.

Conservació de les dades
Les dades personals proporcionades es conserven mentre es manté la relació entre FBFL i els interessats.

Legitimació
La base legal per al tractament de les dades personals és la gestió i actualització de la informació sol·licitada per l'interessat, així com la prestació dels serveis contractats i sol·licitats pel client o l'interessat.

La informació facilitada per FBFL i la prestació dels seus serveis a les persones interessades i clients està basada en el consentiment sol·licitat prèviament i acceptat pels interessats i usuaris.

Destinataris
Les dades dels clients es comuniquen únicament després de la informació i acceptació per a la prestació del servei, així com si fora necessari a empreses del grup i col·laboradors, a l'encarregat del tractament d'aquelles entitats amb les quals siga necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei abans esmentat o atendre la sol·licitud d'informació.

Procedència
Les dades personals que es tracten en FBFL procedeixen de les sol·licituds i/o dels formularis facilitats pels interessats.

Les categories de dades que es tracten són:
- Dades d'identificació.
- Adreces postals o electròniques.
- Informació addicional facilitada per l'interessat o interessada.
- Número de telèfon facilitat per a avisos.
- No es tracten dades que siguen susceptibles d’una especial protecció.

8. Tractament de dades i drets
De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal i segons el que regula el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'informem que les dades facilitades pels interessats són incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de Fundació Bromera per al Foment de la Lectura (des d'ara FBFL), Parc Empresarial El Pla, Av. Areners s/n, 46600 Alzira, Espanya i CIF/NIF número G97175509, amb la finalitat de poder atendre, gestionar i fer el seguiment de les seues consultes i peticions.

En compliment de la normativa vigent, s’informa que les dades són conservades durant el termini legalment establert.

Per això FBFL tracta les seues dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per aquesta raó que es compromet al tractament confidencial i a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimesquen o rectifiquen sense dilació quan siguen inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal pot exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la seua petició a l'adreça postal indicada més amunt o bé a través del correu electrònic: lectura@fundaciobromera.org.

Es recorda a l’interessat o interessada que per a qualsevol reclamació es pot adreçar a l'Autoritat de Control competent.

FBFL no cedeix ni comunica a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'interessat, excepte en el cas que la comunicació siga necessària per a la prestació del servei que el destinatari haja sol·licitat, així com també en aquells casos legalment previstos.

Legislació i jurisdicció aplicable
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris i interessats derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot allò exposat fins ara i ho accepten voluntàriament.